Placeholder

Korean Residents Unit 4

500 ₫

강의 언어 Tiếng Hàn
수강기간/강의수 150 ngày / 61 bài
교재 Đề thi thử thực hành để vượt qua TOPIK I kiểu mới
추천대상 Khóa tiếng Hàn sơ cấp

Product Description

Bạn chưa đặt mua cho khóa học này , liên hệ 098 573 6290 ( VN ) | 010 4315 4638 (HQ) . Hoặc xem hướng dẫn đặt mua khóa học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Korean Residents Unit 4”